“Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums” is een herdenkings- en herinneringsmuziekgroep die openstaat voor doedelzak-, drum- en klaroenspelers. Identiteit en werking zijn gestoeld op volgende basiselementen 

  • de rijke muzikale en historische traditie van Schotse (en andere) pipebands
  • “Remembrance and Commemoration”. Vertrekkend van de bijzondere band die Vlaanderen met het gegeven “Eerste Wereldoorlog” heeft,  wordt bijzondere aandacht besteed aan de aspecten  “herdenking en herinnering”. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft culturele, religieuze, nationale of regionale achtergronden of historische periodes
  • het streven naar kwaliteit op het vlak van muzikale uitvoering, voorkomen en presentatie
  • “Cross- cultural understanding”: de groep wil een actieve rol spelen als ambassadeur in twee richtingen. Niet alleen dragen Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums Vlaanderen in het algemeen en het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in het bijzonder uit over de grenzen, tevens is het doel om de Schotse cultuur en geschiedenis (met inbegrip van de Schotse emigratie-gebieden) te vertegenwoordigen in onze eigen regio. Door het belang dat aan het aspect “uitwisseling” gegeven wordt schrijven de doelstellingen zich in in een verhaal van vrede, verdraagzaamheid en verzoening
  • het belang van de groepsnaam en het -motto. Field Marshal Haig, de Britse bevelhebber aan het westelijk WO1- front tussen 1915 en 1918, werd, omwille van zijn standvastigheid, als symbool gekozen voor alle militairen en burgers die in conflicten betrokken waren en zijn.

 

Deze basiselementen vormen de bestaansredenen van de band en worden beschouwd als essentiële, gelijkwaardige, integrale en ondeelbare onderdelen van de “Mission Statement”. Lidmaatschap van de groep  impliceert een ondubbelzinnige aanvaarding van deze basistekst.