Patron & Band Chaplain

Onze Patron

De “Patron” of beschermheer van Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums is The Right Hon. Lord Astor of Hever PC, DL, kleinzoon van graaf Douglas Haig.

Lord Astor werd als oudste van vijf kinderen geboren op 16 juni 1946 in het gezin van Gavin Astor, 2e Baron Astor of Hever en Lady Irene Haig, dochter van de veldmaarschalk.

Na zijn studies aan Eton College diende hij vijf jaar bij de Life Guards (Household Cavalry), het senior regiment in de Britse Landmacht. In de voorbije vijftien jaar bekleedde hij een aantal functies die verband hielden met de overheidsdepartementen Sociale Zekerheid en Volksgezondheid en, Buitenlandse, Gemenebest (Commonwealth) en Defensie. Dit leidde uiteindelijk tot een aanstelling als Parlementair Onderstaatsecretaris bij het Ministerie van Defensie. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor militaire geschiedenis en doet sinds geruime tijd historisch onderzoek naar de betrokkenheid van een familielid in de Eerste Wereldoorlog, waarvan hij de weerslag wil neerschrijven in een boek.

De aanvaarding van het “Patronship” door de kleinzoon van Douglas Haig is een uitzonderlijke eer voor onze band. Het onderstreept de gemeenschappelijke  aandacht  en toewijding die Lord Astor en Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums hebben voor het verhaal van diegenen die gedurende de Grote Oorlog en andere conflicten alles in de weegschaal gooiden.


Onze Padre

De aalmoezenier van onze band is Eerwaarde Brian Llewellyn, priester van de Saint George's Memorial Church te Ieper (ook gekend als “Ypres” of “Wipers”). Brian heeft sinds lang een band met de Britse strijdkrachten en was eerder aalmoezenier bij de Royal Air Force. Hij is erg betrokken bij de vele herdenkingsmomenten die plaatsgrijpen in zowel de Ieperboog als daarbuiten.

Hoewel onze groep een strikt neutraliteit hanteert op politiek en religieus vlak leek het ons gepast om de priester van Saint George's uit te nodigen voor deze taak. De  kerk werd immers opgetrokken als eerbetoon aan de betrokkenen bij de Eerste Wereldoorlog.